Site Search (Alt-S)

Search: Site Web

powered by FreeFind

Access Key:t

Access Key Companion (by Juicy Studio)

Näyttää kaikki tämän sivun Access Key:t.

 

Aaltio Kaarlo Fredrik & Tuori Helmi


Altio Carl Johan & Daniels Naemi Ruth Aaltio Kaarlo Fredrik & Tuori Helmi jälkipolvineen

Aaltio Kaarlo Fredrik (1897-01-11 - 1955)
(vuoteen 1906 Nordqvist), dipl. insinööri, kemisti, maanmittari, kaivosinsinööri. Venäjällä englantilaisen yhtiön "The Sissert Mining District CO":n kuparikaivoksen johtaja Polevskojessa Siperiassa. Myöhemmin Suomen konsuli New Yorkissa. Haudattu Lopelle.

Tuori Helmi (1979-01-30 - 1951-01-16)
(vuoteen 1906 Foudila). Kotiteollisuusliike "Aitan" toimitusjohtaja. Haudattu Lopelle.

 Jälkeläisten omia sivuja: